Utenfor sti i Skarvheimen

Fellestur

Fra dato
8. september kl. 22:00
Til dato
12. september kl. 22:30
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Fottur, Voksne
Arrangør
Vandregruppa

Skarvheimen og fjellområdene mot Voss i vest  byr på både karrig fjell med snøfonner, bratte skrenter og stein og på vide frodige daler.  Innover i Skarvheimen nord for Finse vil vi i stor grad gå i terrenget utenfor de merkede DNT-rutene, inkludert en dagstur i det spennede fjellområdet ved Geiteryggen. 

Turlederne vil gå fra Voss til Finse i 4 dager før fellesturen starter. Det er mulig å være med også på denne delen. Ta kontakt direkte med turleder (se kontaktinformasjon) dersom du vil være med helt fra Voss. Påmeldingen på knappen i høyre marg gjelder bare fellesturen fra Finse til Storestølen.

Dette er en frivilligorganisert tur i regi av Vandregruppa i DNT Oslo. Les gjerne mer om oss og våre turer. Turlederne har selv laget dette turopplegget.Dette er ikke en pakketur og er ikke omfattet av lov om pakkereiser.

Rute for fellesturen Finse-Storestølen:

Torsdag 8. september. Ankomst Finsehytta gjerne i tide til felles middag. Dette er startpunktet for deltakere som bare vil være med på turen i Skarvheimen fra Finse til Storestølen. Overnatting på Finsehytta.

Fredag 9. september: Finse-Geiteryggen via ruta som går gjennom Kyrkjedøra. Ruta er på 19-20 km og vil ta 6-7 timer å gå. Dette er en spennende rute i et variert og til dels krevende terreng. Vi følger merket DNT-rute til Kyrkjedørsvannet. Deretter følger vi vår egen rute i stort sett samme trasee som vinterruta. NB! Det er ikke broer på denne delen så det kan bli behov for å vade. 3 retters middag og overnatting på Geiterygghytta.

Lørdag 10. september: Dagstur fra Geiterygghytta. Hvis mulig går vi på Vargabreen alternativt til en topp litt nærmere.

Søndag 11. september: Geiteryggen-Kongshelleren. Turen er på 15-16 km og vil antakelig ta 5-6 timer men planen er å bruke det meste av dagen ute på tur. Vi følger den merkede DNT-ruta fram til Rossdalen. Derfra lager vi vår egen rute oppover Rossdalen, forbi Jutulvannet, oppunder Urevassnutane og ned til Langvannet som vi følger fram til den selvbetjente Kongshelleren.

Mandag 12. september: Kongshelleren-Storestøl. Turen er på 17-18 km og vil antakelig ta 6-7 timer men planen er å bruke det meste av dagen ute på tur. Vi følger elva og vannene innover i underkant av Volanuten, deretter langs vannene nord for Blåberget og ned til Storestøl ved riksvei 50. Retur fra Storestøl blir med felles drosje i tide til kveldstoget til Oslo fra Ål stasjon kl 19:10.

Turplanen er satt opp med forbehold om endringer. Det er turlederne, som etter å ha tatt hensyn til føre, væremelding og i samråd med bestyrere og deltakere, beslutter om dagens tur lar seg gjennomføre i henhold til planen. Alle tidsberegninger er gjort ut ifra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/t. Vær oppmerksom på at pauser, vær- og føreforhold og ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen.

Rute for ekstratur Voss-Finse fram til fellesturen:  Ta kontakt med turlederne hvis du vil være med også på denne delen.

Søndag 4. september: For dem som vil delta på hele turen fra Voss er det mulig å reise Oslo - Voss  søndag ettermiddag. Overnatting f.eks. på Voss Vandrehjem. Turen starter fra Voss mandag morgen.

Mandag 5. september: Buss fra Voss til Fyre i nærheten av Stalheim. Tur fra Fyre til den selvbetjente Grindaflethytta til Voss Utferdslag. Turen er på ca 14 km og er beregnet til ca 6 timer da det er mye oppover. 

Tirsdag 6. september: Grindaflet-Kaldavass. Dette er en lang tur, men deler av den er i et vennlig terreng i det åpne landskapet sørover fra hytta. Første delen fra Grindaflet til Upsete er på 18 km. Upsete er desverre ikke åpen slik at vi må gå ca 6 km videre fra Upsete til den ubetjente hytta Kaldavass. NB! Her er det ikke mat så hver enkelt må ha med egen mat.

Onsdag 7. september: Kaldavass-Hallingskeid. Her får vi med oss en tur i kanten av Vossaskavlen som er dekket av snø og is hele året. Fjellsportgruppa hadde tur her i vinter og fortalte at Fritjof Nansen hadde en dramatisk tur over her i sin tid. Denne turen er på 15-16 km og går i et litt rufsete terreng. 

Torsdag 8. september: Hallingskeid-Finse. Dette er en lang rute på 22 km, men den er lettgått fordi den i stor grad følger Rallarveien.

Praktiske opplysninger

Påmelding: Påmeldingen starter 1. juni og  er bindende. Du melder deg på uten betaling via knappen i høyre marg. Turleder tildeler plass etter en samtale eller annen avklaring om dine forutsetninger for deltakelse. Ta kontakt direkte med turleder dersom du vil være med på ekstraturen fra Voss til Finse.

Vi har satt siste frist for påmelding til 25. august av hensyn til refusjonsreglene. Se vilkår for deltakelse under. Dersom det er ledig plass etter denne fristen vil det likevel være mulig å melde seg på.

Pris: Ca  3 950,- + reise til Finse og fra Ål. 

  • Full pensjon (inkl. middag torsdag) på  Finsehytta 8. til 9. sept , ca kr 1 040,- 
  • Full pensjon på Geiterygghytta 9. til 11. sept kr 2 080,-
  • Mat og overnatting på Kongshelleren 11. til 12. sept ca kr. 5-600,-
  • Felles drosje fra Storestølen til Ål. Ca 350,- kr på hver dersom vi blir 10 personer. 

Se DNT Oslos prislister for overnatting og mat på hyttene. Vi bestiller på 4-6 mannsrom. 

Bestilling og betaling: Turlederne bestiller overnatting og mat på alle hyttene der det er mulig på fellesturen fra Finse til Storestøl. Deltakerne betaler selv på hyttene. På de selvbetjente hyttene anbefaler vi å bruke DNTs app for hyttebetaling.  Gi beskjed om nødvendig spesialkost ved påmelding. 

For ekstraturen fra Voss bestiller hver enkelt plass via UT.no ved behov, samt for overnatting på Voss f.eks. på Voss Vandrehjem. (evt at turleder samordner bestilling)

Avbestilling: Avbestilling faktureres etter gjeldene vilkår for hyttene. Fra 10 dager før turstart er deltakerne selv ansvarlig for avbestilling direkte til betjent hytte, og til DNT Oslo og Omegns Infosenter (info.oslo@dnt.no) for ubetjente og selvbetjente hytter.

Mat: På de betjente hyttene har vi full pensjon med 3 retters middag, frokost, matpakke og termos. På selvbetjeningshyttene lager vi felles middag og evt felles havregrøt til frokost, av mat fra lagrene på hyttene. Vi deler kostnadene til dette og hver enkelt tar det med på sin hyttebetaling. Annen mat på selvbetjenthyttene ordner hver enkelt selv, enten ved å kjøpe mat fra matlagrene eller ved å ta med egen mat.

Transport: Turlederne bestiller felles drosje fra Storestøl til år for returen mandag 12. september. Kostnadene deles på alle deltakerne og gjøres opp på VIPPs eller annen måte. Turleder tar kontakt om forhåndsbetaling av drosjeandel når den er bestilt. Drosje vil koste ca 350.- kr per person dersom vi blir 10 deltakere. Annen transport bestilles og betales individuelt. For offentlig transport fra Oslo; se rutetider på entur.no eller VY.no DNT Oslo og Omegn er ikke ansvarlig for om det blir endringer/feil på rutetidene. Deltakerne er selv ansvarlig for å undersøke om rutetidene er riktige før påmelding til turen.

Vilkår for deltakelse: Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i Vilkår for deltakere på frivilligorganiserte aktiviteter 

Maks antall deltakere: 10 inkludert 2 turledere.

Turen passer for: Denne turen passer for folk med erfaring fra tilsvarende fotturer fra hytte-til-hytte med sekk. Turen går i karrig høyfjellsterreng og passer for deg som trives med å finne fram i terrenget utenom merkete stier. Terrenget er noe rufsete med en del stein og skrenter, men det er ikke snakk om store høyder med egger og luftige strekk. Avhengig av hvor mye nedbør som har kommet før turen må du regne med å vade bekker og elver. Se bildene under som alle er fra tidligere turer langs rutene vi skal gå.

Gradering av turen: Vi har definert turen som krevende i henhold til DNT's gradering av turer. Etappene er ikke så lange som angitt for Krevende turer, men den går i et steinete og karrig terreng utenfor sti. 

Kart og ruteinformasjon. Kart over Skarvheimen  Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken

Utstyr og pakkeliste: Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til våre pakkelister for sommerturer. NB! Det er ikke lenger tillatt å benytte sovepose i sengene på DNT Oslo og Omegn sine betjente hytter. Lakenpose kan benyttes, eventuelt leie av sengetøy.

Om våre turledere: Våre turledere er frivillige. De har gjennomgått turlederkurs og/eller instruktørkurs og har mye erfaring med denne type turer. Turlederne gjør sine turlederoppdrag med stor glede og deler villig sin friluftserfaring og -glede med deltakerne. Les gjerne mer om hvem våre turledere er her.

Ofte stilte spørsmål: Se vår FAQ om fellesturer.

Bli medlem i DNT

Skal du på tur og mangler utstyr? Det er mulig BUA kan hjelpe deg. Gå inn på www.bua.io og finn den BUA ordningen som er nærmest deg (i Oslo: BUA Bjørndal. BUA Klemetsrud, BUA Østensjø, BUA Bjerke, BUA Sagene og BUA FRIGO). Send en låneforespørsel på e-post, eller ring og spør etter det utstyret du trenger.

 

Kontaktinformasjon:

Turledere:

  • Kari Aanonsen
  • Terje Wold