Informasjon om endringer i Vandregruppa

Oppdatert 26.12.2018

En gladmelding like oppunder jul. Som sikkert dere som var med på turledersamlingen på Blåhaug i oktober, husker, diskuterte vi blant annet mulighetene for å få dekket utgifter til overnatting, ikke bare for én, men begge turlederne på våre turer når vi bor på DNT Oslo og omegn sine hytter. Styret har jobbet videre med denne saken, og inntil videre har DNT Oslo og omegn tilbudt følgende ordning:

a. Turleder får fortsatt dekket utgifter til overnatting når vi bor på hytter som eies av DNT Oslo og omegn.
b. Medturlederen kan sende inn et refusjonsskjema og for overnattingsutgiftene og får da tilbakebetalt disse utgiftene etter turen er gjennomført. Denne ordningen vil fungere i en overgansperiode inntil DNT har fått helt orden på bookingsystemet sitt som for tiden er under revidering/endring. Skjemaet heter "Skjema for refusjon av utlegg og turlederkurs" og du finner det her: https://www.dntoslo.no/turlederskjema/. Når vi booker hele hytter i marka, kan fakturaen vi får tilsendt, brukes som kvittering.
c. Denne ordningen gjelder for både betjente, selvbetjente og ubetjente hytter.

Denne ordningen er selvfølgelig litt omstendelig, men slik får i alle fall begge turlederne gratis overnatting:)

Når det gjelder booking av hytter, ønsker DNT Oslo og omegn at vi heretter gjør dette på denne måten:

Booking: 
Via Turinfo, (e-post eller på telefon) som bestiller hytta/sengeplasser og sender et tilbud til turlederen med 350 dagers betalingsfrist. 

Vilkår:
12 dager før turstart må Vandregruppa gi beskjed hvor mange de er ved å ta kontakt med Turinfo (mandag-fredag). Er det en endring i antall deltakere må Turinfo avbestille bestilling og legge inn en ny bestilling. Viktig at den nye bestillingen igjen legges inn med 350 dagers betalingsfrist. Faktura betales senest 12 dager før turstart. 
Ellers gjelder våre vanlige avbestillings gebyr som finnes her: https://www.dntoslo.no/ubetjente-hytter-i-marka/

Vi vil informere om dette og svare på eventuelle spørsmål på årsmøtet 23.1 og på turplanleggingsmøtet 13.2.