OPPRETTE FELLESTUR

Foto: Synnøve Selle

Oppdatert 10.10.2021Sherpa er et publiseringsverktøy laget for å støtte informasjon om turområder, turmuligheter, relaterte organisasjoner og annen turorientert informasjon. Systemet benyttes i dag av DNT og de fleste større turistforeningene i Norge. Målet er at systemet også skal kunne benyttes av andre som arbeider med å få folk ut på tur.

​​​​​​​Gi beskjed til Sherpakontakten i Vandregruppa for å aktivere tilgang til plattformen. Se nettsiden til Vandregruppa ...

INNFØRING I SHERPA

Åpne en ny fane i nettleseren og søk opp turen i turprogrammet til Vandregruppa, da har du nettsiden lett tilgjengelig mens du korrigerer og lagrer på nytt de endringene du måtte ønske.


 • Menyelementet; «Sherpa» plasseres til venstre for «Min side» • «Aktiviteter» er plassert i den vertikale menyen på venstre side • «Opprett en ny aktivitet​​​​» • Arrangørforening
  • Hovedarrangør: Vandregruppa 
  • Medarrangør: Den Norske Turistforening (DNT OO) for å synligegjøre aktiviteten på DNT (OO) sin nettside. 

 • Beskrivelse og informasjon
  • Turkode: Feltet kan stå blankt for fellesturer med Vandregruppa. Mens dere oppgir DNT 26-45 for fellesturer med denne gruppen.
  • Tittel: Kort og konsist
  • Beskrivelse: Her er det greit å informere om selve turen, at den er aldersbestemt om den er det, tidspunkt og retur, hvilket kart som gjelder, oppmøte, plasser, pris, proviant, utstyr, tidspunkt for kansellering med refusjon og påmelding til turleder med kontaktopplysning. Det er mulig for turleder å velge mellom nettpåmelding og påmelding via e-post. Se eksempel. (Strukturen i turbeskrivelsen tilpasser du ut ifra hva du selv mener er nødvendig)
  • Gradering: Vanskelighetsgraden du anser på fellesturen. Om du er usikker juster gjerne opp et nivå fremfor å markere turen lettere enn det den er
  • Passer spesielt for: Eventuell målgruppe
  • Hva slags tur er dette: Fottur, skitur etc.
  • Nøkkelord: For å kunne publisere fellesturen gjennom Vandregruppa må du pressisere nøkkelordet: «voksen» dersom turen er for alle voksne, eller med nøkkelordet: «DNT2645» for turer under Dnt 26-45. Ellers er nøkkelord viktig for at din spesifikke tur blir synlig ved søk gjennom nøkkelord for eksempel: Hyttetur, helgetur, dagstur, topptur, festival, osv.


 • Bilder
  • Legg til bilde – søk med nøkkelord eller søk manuelt i mappene
  • Last opp nytt bilde /Hent fra bildearkivet
   • ​​​​​​​Velg filen
   • Skriv inn navn på fotograf eller forening og eveentuelt kreditering  • ​​​​​​​Sett posisjonen i kart
  • Skriv i søkefeltet hvor turen starter

 • Turdatoer og påmelding 
  • Skriv inn start -og sluttdato (Ved eventuelle endringer av datoen, trykk på «Start -og sluttdato» og korriger eksisterende valg av dato) 
  • Påmelding uten nettbetaling. (Husk å informere i «Beskrivelse og informasjon» om deltagerne skal betale til turleder på enten turleders egen konto, eller ved andre betalingstjenester à la Vipps)
  • Maks deltakere: Oppgi maksimalt antall deltagere på turen om du skal ha en begrensning
  • Bare DNT medlemmer: Ikke huk av, så sant du ønsker å begrense turen til utelukkende medlemmer
  • Påmelding fra: Velg ønsket tidspunkt deltagere kan melde seg på turen
  • Påmeldingsfrist: Velg ønsket tidspunkt deltagere kan melde seg på turen
  • Avmeldingsfrist: Sett avmelding fem virkedager i forkant av første overnatting
  • Turledere: Marker at denne turen skal ha turleder
  • Legg til turledere: Skriv deretter inn navnet på medturlederne, en om gangen og lagre endringer
  • Kontaktinformasjon: Før inn navn, telefonnummer og/eller epostadresse til turlederen som mottar påmeldinger og eventuelle spørsmål
  • Vilkår for turdeltagelse: DNTs generelle vilkår

Refusjon: Full refusjon av betalt opphold hvis avbestillingen skjer før 10 dager oppmøtedag. Ved avbestilling fra 9-5 dager før oppmøtedag gir rett til 50 % refusjon og avbestilling som gjøres senere enn 5 dager før oppmøtedag gir ingen rett til refusjon. • Priser (Kostnadene redegjøres i «beskrivelsen»)
  • Før inn kostnadene for medlemmer og ikke-medlemmer
  • Legg til aldersgruppe om du tenker at enkelte deltakergrupper kan betale en annen pris enn grunnprisen.
  • Legg til rabattkoder om du ønsker å tilby den muligheten til deltagerene
 • Spørsmål til deltaker ved påmelding
  • Benyttes ved behov, for eksempel når nye og ukjente deltakere melder seg på krevende turer. Da kan det være greit å be deltakerne om å skrive noen ord om seg selv og erfaring, samt at deltakerplassen ikke er endelig bekreftet før turlderen har gjennomgått meldingen, og eventuelt snakket med deltakeren.


 • Tekst i bekreftelsespost 
  • Ved eget ønske. Eventuell bekreftelse på påmelding • Publisering 
  • Publiser nå


 • LAGRE ENDRINGER

 • Risikovudering 
  • ​​​​​​​Trykk på menyelementet «Aktiviteter», på den vertikale menyen på venstre side.
  • «Ikke risikovurdert»
  • Fyll ut standard risikovurdering
  • Lagre til og merk risikovurdert • Kommunikasjon med deltakere
  • Trykk på antallet deltakere mellom «Turdato» og «Vandregruppa»
  • Knappen «Send beskjed til deltakere»
  • Skriv inn beskjed og huk av navnet på dem beskjeden ikke gjelder, eller la avhukingen stå hvis samtlige deltakere skal motta samme informasjon.
  • For å se nærmere på enkelte deltakere eventuelt avmelde vedkommende fra aktiviteten, så trykk på knappen: «Alle detaljer» 
  • Knappen «Valg»
  • «Endre status» til avmeldt eller på venteliste, hvis det er aktuelt. Ved nettpåmelding: Etter at du har fullført turbeskrivelsen så kan du holde oversikt over påmeldte deltagere ved å åpne: «Aktiviteter» som er plassert i den vertikale menyen på venstre siden, slik at «Turer og aktiviteter» blir synlig. Deretter finner du din tur og og trykker på antallet deltakere som står under menyelementet: «Deltagere». Da vil det åpne seg en ny side med oversikt over påmeldte deltagere. Ved eventuelle kanselleringer trykker du på: «Se påmelding» til vedkommedes navn og huker av avmelding. Du blir så nødt til å manuelt påmeldte den som står øverst på ventelista.
​​​​​​​Kontakt Stian Andreassen på E-post eller Facebook for tilgang til Sherpa og/eller ved eventuelle spørsmål.VIRKELIGGJØR IDEEN

Vandregruppas turledere organsierer de turene de selv ønsker å lede i Norge. La deg derfor inspirere til kreative forslag og skap «drømmeturen» i ditt bilde!