Styret i Vandregruppa

Navn Rolle E-post Telefon
Kirsti Magelssen Styreleder kimagel@online.no
Stig E. Roberg st-e-rob@online.no 908 68 170
Sine-Sara Astad Kontaktperson for nye turledere sinesara@gmail.com  911 77 904
Ann Helen Høgdahl ahogdahl@hotmail.com 476 12 798       
Lisbet Grut Kontroll av turbeskrivelsene turlg@outlook.com 993 68 151       
Magnus Seierstad    magnus.seier@gmail.com     981 80 886

VALGKOMITEEN 

Navn Rolle
Stian Andreassen  Valgkomité
Sverre Tvinnerheim Valgkomité
Sveinung Helgheim Valgkomité 

KONTAKTPERSONER UTENOM STYRET

Navn Rolle E-post
Oddbjørn Arntsen Turstatistikk oddbj-a@online.no
Renate Markussen Reviderer regnskap renate.markussen@getmail.no
Stian Andreassen Sherpakontakt stian_andreassen@yahoo.com

VANDREGRUPPAS KONTAKTPERSONER I DNT OSLO OG OMEGNS ADMINISTRASJON 

Navn Rolle E-post
Maren Ekeland Hovedkontakt  maren.ekeland@dntoslo.no
Claudia von Gostomski  Kontakt vedr. turledere  claudia.gostomski@dntoslo.no