Styret i Vandregruppa

Navn Rolle E-post Telefon
Kerstin Siemonsen Styreleder Siemonsen.kerstin@gmail.com
Trine-Marie Molander Fjeldstad Styremedlem trinemarie.fjeldstad@gmail.com      
Ingunn Fjæreide   Styremedlem ing.fja@gmail.com
Albrecht Hofheinz Styremedlem albrecht.priv@gmail.com
Frederik Emil Juul Styremedlem sm_folen@hotmail.com
Mette Langnes Styremedlem mettelangnes@hotmail.com
Stig E. Roberg Vara st-e-rob@online.no

VALGKOMITEEN 

Navn Rolle
Kirsti Magelsen Valgkomité
Sverre Tvinnerheim Valgkomité
Ingvild Østvedt Valgkomité

KONTAKTPERSONER UTENOM STYRET

Navn Rolle E-post
Stian Andreassen Sherpakontakt stian_andreassen@yahoo.com

VANDREGRUPPAS KONTAKTPERSONER I DNT OSLO OG OMEGNS ADMINISTRASJON 

Navn Rolle E-post
Claudia von Gostomski  Kontakt vedr. turledere  claudia.gostomski@dnt.no    
Glenn Menkin Hovedkontakt glenn.menkin@dnt.no