Styret i Vandregruppa

Navn Rolle E-post Telefon
Kirsti Magelssen Styreleder kimagel@online.no
Stig E. Roberg st-e-rob@online.no 908 68 170
Albrecht Hocheinz albrecht.priv@gmail.com      
Ingvild Østvedt       Ingvild.ostvedt@gmail.com
Ingunn Fjæreide   ing.fja@gmail.com
Trine-Marie Molander Fjeldstad trinemarie.fjeldstad@gmail.com

VALGKOMITEEN 

Navn Rolle
Lisbet Grut Valgkomité
Sverre Tvinnerheim Valgkomité
Sveinung Helgheim Valgkomité 

KONTAKTPERSONER UTENOM STYRET

Navn Rolle E-post
Oddbjørn Arntsen Turstatistikk oddbj-a@online.no
Stian Andreassen Sherpakontakt stian_andreassen@yahoo.com

VANDREGRUPPAS KONTAKTPERSONER I DNT OSLO OG OMEGNS ADMINISTRASJON 

Navn Rolle E-post
Maren Ekeland Hovedkontakt  maren.ekeland@dntoslo.no
Claudia von Gostomski  Kontakt vedr. turledere  claudia.gostomski@dntoslo.no