VELKOMMEN TIL VANDREGRUPPA
Foto: Vandregruppa

Klikk her for å skrive tekst.

Den Norske Turistforening ble stiftet av konsul Thomas Heftye og kaptein Hans Hagerup Krag den 21. januar 1868. I alle år siden har Heftyes ønskemål stått som rettesnor for foreningen, hvor formålet skulle være «at lette og udvikle Turistlivet her i Landet»... Den Norske Turistforening

Klikk her for å skrive tekst.BLI MED PÅ TUR...
Foto: Hanneke Luijting