Årsmøte og turplanlegging

Fellestur

Dato
9. februar kl. 18:00 - 20:00
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, , Voksne, Dnt26-45
Arrangør
Vandregruppa
Dette arrangementet er over!

Onsdag 9. februar blir det årsmøte og turplanleggingsmøte for vandregruppa. Dette holder vi felles, både for de "voksne" og "26-45" gruppa.

Hvor: Møtet blir på i Bystua på Friluftshuset på Sørenga (Sørengkaia 124), da DNT sine lokaler i Storgata fortsatt er under oppussing.

Når: Klokken 18-20.

Ops: Du kan også deltar digitalt: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a97af9420e2374e389d1f63a27c1777fe%40thread.tacv2/1644395476937?context=%7b%22Tid%22%3a%22463b6811-b0a4-4b2a-b932-72c4c970c5d2%22%2c%22Oid%22%3a%2249ad11af-e99b-4c96-92f8-9428d863a9b7%22%7d

Program: Først vil vi gå gjennom en oppsummering av året som har gått, og kanskje det også blir en liten bildekavalkade :) Vi vil også benytte anledningen til å gjøre litt stas på "Årets turleder 2021"!

Kvelden inneholder også valg av nye medlemmer til styret i Vandregruppa, men slapp av: alle kandidater er avklart på forhånd :) 

Etter en liten pause, hvor vi serverer litt å bite i, blir det tid for å planlegge turåret 2022. Det er supert om dere som vil arrangere turer har klart for dere hvor dere vil og hvilke datoer dere vil arrangere tur. Det er også åpent for forslag til turer, og mulighet for å finne en medturleder.

Saker til årsmøtet: Har du noen saker du vil melde inn til årsmøtet, er du hjertelig velkommen til å sende disse til Kerstin (siemonsen.kerstin@gmail.com) innen onsdag 26. januar 2022.

Smittevern: Vi håper at vi kan avholde fysisk møte, vi får følge med på anbefalinger fra myndighetene og vil rette oss etter dette. Du må uansett melde deg på ved å trykke på den røde knappen i arrangementet.

Bonus: Etter møtet blir det mulighet for et kveldsbad i Oslofjorden for de som skulle ønske det!

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/42eba1aa0092786ffecaa4604fe90641138c39bc.docx

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/2f21411186e0f2a2f7a942efc1ec7c53207e045a.docx

 

Kontaktinformasjon: