Hva er vandregruppa 

Vandregruppa er en subgruppe under paraplyen til DNT Oslo og Omegn og utelukkende organisert gjennom dugnad og frivillighet. Vi retter oss i utgangspunktet mot alderssjiktet mellom ung til senior, men alle medlemmer uavhengig av alder og lokallag i DNT er velkomne som turdeltakere ved Vandregruppas fellesturer. 

I regi av Styret i Vandregruppa arrangeres tre til fire turplanleggingsmøter i året hvor alle som ønsker å delta samles til idédugnad med det formål om å skape nye fellesturer. Det er ingen krav om medlemsskap i DNT for å delta på møtene, og siden vi alltid er to turledere på fellesturene er det også muligheter for å prøve seg som medturleder selv uten turlederkurs. 

Er du ikke DNT-medlem? Sjekk medlemsfordeler og priser på medlemskap i DNT Oslo og Omegn her. Vandregruppa har ikke et eget medlemsregister, men du kan melde deg på vår Facebookgruppe hvor vi legger ut informsjon fra nettsiden. 


​​​​​​​Velkommen skal dere være …


Vårt program

Se om det er én eller flere turer som appellerer til nettopp deg. Kanskje du finner din nærliggende «drømmetur».

Facebookgruppe

Vi bruker Facebooksiden til å fremme oppmerksomhet om våre turer, møter og annen informasjon til de interesserte. Tips til pakking av sekken

Hvordan bør sekken pakkes, og med hva?

Spørsmålet besvares ut i fra flere faktorer. Blant annet; lengden på turen, årstiden og eventuell(e) overnatting(er).

Pakk konsekvent og tenk vekt!