Turlederrollen

Vandregruppas turledere går samme kursrekke som andre turledere i DNT Oslo og Omegn og forholder seg i prinsippet til retningslinjene som ellers er i DNT. Ved siden av å føre turgruppen fra start til slutt er turlederene også turistforeningens ansikt utad med den selvbevisstheten det innebærer.

Problemer med å publisere fellesturen? Sjekk den oppdaterte veiledningen for å opprette turer ...​​​​​​​​


Praktisk informasjon om Vandregruppas turer og forventninger til turledere og deltakere

Ordninger i Vandregruppa:

 • Turleder og medturleder får dekket utgifter til overnatting når vi bor på hytter som eies av DNT Oslo og omegn. Denne ordningen gjelder for både betjente, selvbetjente og ubetjente hytter. Ved reservering av ubetjente hytter i Oslo-marka, opplyser du om at det er to turledere som ikke skal betale for overnatting. Dersom du velger å reservere senger på selvbetjente hytter, opplyser du også om dette. Når dere fører dere inn i protokollen på de ubetjente og selvbetjente hyttene, opplyser turleder og medturleder om at de er turledere. Når det gjelder de betjente hyttene, kan medturleder sende inn et refusjonsskjema for overnattingsutgiftene og får da tilbakebetalt disse utgiftene etter turen er gjennomført. Skjemaet heter "Skjema for refusjon av utlegg og turlederkurs", og du finner det her: https://www.dntoslo.no/turlederskjema/. Legg da ved kvitteringene du får fra de betjente hyttene. Denne ordningen vil fungere i en overgangsperiode inntil DNT Oslo og omegn har gjort en avtale om dekning av overnattingsutgifter på de betjente hyttene, også til medturleder.

 • Når det gjelder booking av hytter, ønsker DNT Oslo og omegn at vi heretter booker gjennom Turinfo, (e-post eller på telefon) som bestiller hytta/sengeplasser og sender et tilbud til turlederen med 350 dagers betalingsfrist. 

 • Det skal være minst to turledere, en hovedturleder og en medturleder. En av dem skal være godkjent turleder etter DNTs utdanningsstige. Turleder møter på turplanleggingsmøtene for å komme med sine forslag.

 • Turleder skriver turbeskrivelse etter mal, direkte inn i Sherpa (turdatabasen)

 • Turleder organiserer kart, kompass, førstehjelpsutstyr og annet utstyr. Dette kan lånes av Aktivitetsavdelingen. 

 • Påmelding kan organiseres enten direkte til turleder eller via online påmelding på nettsidene. 

 • Ved bilspleis anbefales det å regne kr. 3,- pr. km pr. personbil og utgiftene deles da likt på alle deltakere. 

 • Deltakeravgift, forhåndsbetaling o.l. kan tas, spesielt når turleder har utgifter i forkant av turen.

 • Før en lang eller hard tur bør det være planleggingsmøte og eventuelt en treningstur på forhånd. 

 • På overnattingsturer skal turleder sende deltakerliste med e-postadresser til minst 2 personer i styret som ikke er med på turen.

 • Etter turen sendes deltagerantallet  til Oddbjørn, for statistikken.

 • Styret melder til Aktivitetsavdelingen for ajourføring av turlederstatus for turledere som er godkjente sommer- og vinterturledere. 

 • En fellestur i regi av DNT kan bestille samtlige sengeplasser på en ubetjent hytte i Oslomarka.

 • Vilkår:
  Senest 12 dager før turstart må Vandregruppa gi beskjed hvor mange de er ved å ta kontakt med Turinfo (mandag-fredag). Er det en endring i antall deltakere, må Turinfo avbestille bestilling og legge inn en ny bestilling. Viktig at den nye bestillingen igjen legges inn med 350 dagers betalingsfrist. Faktura betales senest 12 dager før turstart. 
  Ellers gjelder våre vanlige avbestillings gebyr som finnes her: https://www.dntoslo.no/ubetjente-hytter-i-marka/

Turledergoder:

 • Det gis turlederrabatt på alt av turutstyr og kart i DNT Oslos turinformasjon og butikk i Storgata 3. Kjøpet gjelder kun for turleders eget bruk den sesongen hun/han leder tur. 
 • Alle turledere får turlederjakke og lue ved første tur. 
 • Ved gjennomført og bestått sommer- eller vinterturlederkurs arrangert av DNT Oslo og Omegn, får man tilbake kursavgiften etter turledelse på tre turer for Vandregruppa eller andre grupper i DNT Oslo og Omegn.

Vandregruppas forventninger til turlederne:

 • Turledere møter på turplanleggingsmøtene og fremlegger sin tur. Deltakelse på turplanleggingsmøtet er viktig for å motta informasjon fra styret.
 • Turledere må inneha turlederstatus i henhold til turens vanskelighetsgrad og være fysisk og psykisk egnet til å lede den turen man tar på seg.
 • Under forberedelsene til turen går turleder igjennom alle risikomomenter og vurderer nødvendige tiltak. DNT Oslo og Omegns risikovurderingsskjema finner du i Sherpa.
 • Turledere må ta med nødkortet som huskeliste på turen om uhell oppstår. Alle personskader skal rapporteres, via Vandregruppas styre til Aktivitetsavdelingen. 
 • Turleder er ansvarlig for økonomien på hver tur og fordeler alle utgiftene på deltakerne. Ta forhåndsbetaling av deltakerne før du inngår bindende avtaler, f.eks. om billetter, leie av bil/buss, overnatting, instruktør/brefører o.l. 
 • Turleder som ikke følger god skikk for turledelse, kan miste muligheten til å være turleder ved andre gangs hendelse.

Deltakernes forventninger til turleder:

 • Turledere gir informasjon om spesielt utstyr og krav til utstyr som kreves.
 • Turen gjennomføres på en trygg måte.
 • Turleder kan om nødvendig endre turen underveis.

Deltakere kan ikke gjøre turleder eller Vandregruppa ansvarlig for økonomisk- eller personskade

Turleders forventninger til deltakere:

 • Turleder kan avvise personer før turen, ved start og under turen ved spesielle omstendigheter. 
 • Deltaker må gi beskjed ved forfall. Påmeldingsavgift tilbakebetales normalt ikke. 
 • Deltakerne bidrar til fellesskapet under turen.
 • Deltakeren har med sikkerhetsutstyr og førstehjelpssaker til eget bruk
 • Det forventes at deltakere har med eget kart og kompass og følger med på ruta underveis.
 • Deltakerne skal si fra hvis de avbryter turen eller går en annen rute.