Turlederrollen

Vandregruppas turledere går samme kursrekke som andre turledere i DNT Oslo og Omegn, og forholder seg i prinsippet til retningslinjene som ellers er i DNT. Ved siden av å føre turgruppen fra start til slutt, er turlederene også turistforeningens ansikt utad med den selvbevistheten det innebærer …

​​​​​​​


Praktisk informasjon om Vandregruppas turer og forventninger til turledere og deltakere.

Ordninger i Vandregruppa:

 • Turleder er med på spleiselaget og betaler i likhet med deltagerne for turen.
 • Det skal være minst to turledere, en hovedturleder og en medturleder. En av dem skal være godkjent turleder etter DNTs utdanningsstige. Turleder møter på Turplanleggingsmøte for fremleggelse av sitt turforslag.
 • Turleder bruker dette skjemaet til bestilling av DNT Oslo og Omegns hytter.Ved besøk i andre lokalforeningers hytter, gis det varsel direkte til de respektive foreningene.
 • Turleder skriver turbeskrivelse etter mal, direkte inn i Sherpa (turdatabasen)
 • Turleder organiserer kart, kompass, førstehjelpsutstyr og annet utstyr. Dette kan lånes av Aktivitetsavdelingen. 
 • Påmelding går direkte til turleder, men turene kan også organiseres med online påmelding via nettsidene. 
 • Ved bilspleis anbefales det å regne kr. 3,- pr. km pr. personbil og utgiftene deles da likt på alle deltakere. 
 • Deltakeravgift, forhåndsbetaling o.l. kan tas, spesielt når turleder har utgifter i forkant av turen.
 • Før en lang eller hard tur bør det være planleggingsmøte og eventuelt en treningstur på forhånd. 
 • På overnattingsturer skal turleder sende deltakerliste med e-postadresser til minst 2 personer i styret som ikke er med på turen.
 • Etter turen sendes deltagerantallet  til Oddbjørn, for statistikken.
 • Styret melder til Aktivitetsavdelingen for ajourføring av turlederstatus for turledere som er godkjente sommer- og vinterturledere. 

Overnattingsturer til DNT Oslo og Omegns ubetjente hytter i Oslomarka:

 • En fellestur i regi av DNT kan bestille samtlige sengeplasser på en ubetjent hytte i Oslomarka. Man betaler kun for de plassene man bruker. Én turleder får gratis overnatting på Markahyttene på turer som står i turprogrammet. 
 • Booking av hytta skal gjøres i god tid før turen skal gjennomføres.

På turer hvor betaling av overnatting skjer på turen, er turleder ansvarlig for at samtlige betaler for overnattingen, enten i form av egenfullmakt fra hver deltaker, eller at turleder foretar en samlet innbetaling.

Turledergoder:

 • Det gis turlederrabatt på alt av turutstyr og kart i DNT Oslos turinformasjon og butikk i Storgata 3. Kjøpet gjelder kun for turleders eget bruk den sesongen hun/han leder tur. 
 • Alle turledere får turlederjakke og lue ved første tur. 
 • Ved gjennomført og bestått Sommer- eller vinterturlederkurs, arrangert av DNT Oslo og Omegn, får man tilbake kursavgiften etter turledelse på tre turer for Vandregruppa eller andre grupper i DNT Oslo og Omegn.

Vandregruppas forventninger til turlederne:

 • Turledere møter på Turplanleggingsmøtet og fremlegger sin tur. Deltakelse på turplanleggingsmøtet er viktig for å motta informasjon fra styret.
 • Turledere må inneha turlederstatus i henhold til turens vanskelighetsgrad og være fysisk og psykisk egnet til å lede den turen man tar på seg.
 • Under forberedelsene til turen går turleder igjennom alle risikomomenter og vurderer nødvendige tiltak. DNT Oslo og Omegns risikovurderingsskjema finner du her.
 • Turledere må ta med nødkortet som huskeliste på turen om uhell oppstår. Alle personskader skal rapporteres, via Vandregruppas styre, til Aktivitetsavdelingen. 
 • Turleder er ansvarlig for økonomien på hver tur, og fordeler alle utgiftene på deltakerne. Ta forhåndsbetaling av deltakerne før du inngår bindende avtaler, f.eks. om billetter, leie av bil/buss, overnatting, instruktør/brefører o.l. 
 • Turleder som ikke følger god skikk for turledelse kan miste muligheten til å være turleder ved andre gangs hendelse.

Deltakernes forventninger til turleder:

 • Gi informasjon om spesielt utstyr og krav til utstyr som kreves.
 • Turen gjennomføres på en trygg måte.
 • Turlederen kan om nødvendig endre turen underveis.

Deltakere kan ikke gjøre turleder eller Vandregruppa ansvarlig for økonomisk- eller personskade

Turleders forventninger til deltakere:

 • Turleder kan avvise personer før turen, ved start og under turen ved spesielle omstendigheter. 
 • Deltaker må gi beskjed ved forfall. Påmeldingsavgift tilbakebetales normalt ikke. 
 • Deltakerne bidrar til fellesskapet under turen.
 • Deltakeren har med sikkerhetsutstyr og førstehjelpssaker til eget bruk
 • Det forventes at deltakere har med eget kart og kompass og følger med på ruta underveis.
 • Deltakerne skal si fra hvis de avbryter turen eller går en annen rute.